موسسه آموزش عالی مهرالبرز یادگیری هدفمند ، توسعه هوشمند
4 و 5 خرداد
نیمه دوم خرداد
8 الی 18 تیر
23 شهریور

جشنواره مهریاد

23 شهریور
 • امتیازات طلایی تحصیل در مهر البرز

  معرفی مهرالبرز را در کدام یک از رسانه های ذیل مفید دیدید؟
  با ما در ارتباط باشید

  خط ویژه: 88001511-021

  فاكس:88001270-021 

  با مهرالبرز
  نشانی دانشگاه
  تهران- خیابان کارگرشمالی- تقاطع جلال آل احمد- خیابان شکراله پلاک109 -کد پستی 1413684491